Saturday, February 18, 2012

Karibuni Mwanamke Uzazi

Karibuni mwanamke uzazi, humu tutajadili mambo yote kuhusiana na uzazi na ulezi wa watoto. Ni sehemu ya kuelemishana jinsi mwanamke anaweza kujitunza katika kipindi cha ujauzito hadi pale atakapojifungua ili kuepukana na matatizo katika uzazi. Katika experience yangu personal wanawake wengi hatujadili wala kufahamu haya mambo kabla ya kuwa wajawazito hivyo inatuiwa vigumu kufanya maamuzi ya busara pale tunapopatwa na matatizo mbalimbali mbalimbali katika kipindi muhimu cha maisha yetu. Ninapenda huu msemo wa "Knowledge is Power" kwasababu naamini pale tutakapokuwa na uelewa uzuri wa mambo yanayotuhusu, basi tuna nguvu ya kubadili mwelekeo wa maisha yetu uwe vile tupendavyo sisi.

Basi kwa maoni na maswali tumeni email zenu mwanamkeuzazi@gmail.com

Quote of the day: 

Childbirth is a time when a woman's power and strength emerge full force, but it is also a vulnerable time, and a time of many changes presenting opportunities for personal growth.

ANNEMARIE VAN OPLOO, Janet Schwegel's Adventures in Natural Childbirth

No comments:

Post a Comment